Kroisos Pennanen

KUSTOMI

Kustomi-asiakkaillamme liiketoiminnan laajuus tuottaa jo merkittävän määrän kirjanpidon aineistoa kuukaudessa. Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen asettavat myös haasteita taloushallinnon raportoinnille ja seurannalle.

Kaiken pohjana on kuukausikohtainen peruskirjanpito, johon voidaan yhdistää erilaisia palvelupaketteja toimivan kokonaisuuden löytämiseksi.

Kustomi-paketin hinnoittelu perutuu räätäläöityyn palvelukonseptiin, jonka pohjana toimii perushinnastomme, johon voit tutustua hinnasto-sivullamme.

Taloushallinnon ammattilaisina tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös muita taloushallinnon palveluja. Asiakkaalla on mahdollisuus yhdistää alla kuvailtuja palveluja peruskirjanpitoon tai valita vain haluttu palvelu.

1.LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

Perusajatuksena on, että asiakas tuottaa joko omasta järjestelmästään tai muulla tavoin laskutusdatan, jonka perusteella tilitoimistomme muodostaa laskut, huolehtii niiden lähettämisestä sekä hoitaa ns. myyntisaatavia ja mahdollisesti jopa perintää.

2. OSTORESKONTRA, MAKSULIIKENNE JA OSTOLASKUJEN SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

Ostolaskujen keskittäminen reskontraan tuo mukanaan etuja, jotka ovat hyödynnettävissä mm. maksuliikenteen hoidossa ja kassavarojen hallinnan suunnittelussa. Ostoreskontran hoito käsittää asiakkaan ostolaskujen käsittelyn sekä niiden maksamisesta huolehtimisen. Ostolaskut voidaan kierrättää myös sähköisen kierrätysjärjestelmän kautta, olivatpa ne saapuneet sähköisesti tai perinteisesti paperisina.

Maksuliikennepalvelut voivat pitää sisällään koko yritystoiminnan rahaliikenteen tai eri osa-alueita siitä:

  • laskutus ja myyntisaamisten seuranta
  • ostolaskujen maksu ja ostoreskontra
  • rahaliikenne
  • Alv-maksatus
  • palkkojen maksatus
  • työnantajasuoritusten maksatus

3. PALKKALASKENTA

Palkkalaskenta pitää siällään paljon muitakin lakisääteisiä toimintoja, kuin nettopalkan laskeminen palkansaajalle. Saat nämä kaikki tarvittavat velvoitteet keskittä

Räätälöity hinta


KYSY LISÄÄ tai katso muita paketteja > KUKKARO KAPSÄKKI HINNASTO 2011